สบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

สบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

ผลิตภัณฑ์ล้างมือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ล้างมือเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อให้พนักงานล้างมือทำความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปยังขบวนการผลิต หากไม่มีการล้างอย่างถูกต้องแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในโรงงานผลิตอาหารได้ เช่น เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต

สบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

สารบัญ

สบู่เหลวล้างมือ คืออะไร

สบู่เหลวล้างมือ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อทำความสะอาดมือและฆ่าเชื้อโรค ล้างคราบน้ำมันไขมัน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโควิด 19 และคราบสกปรกอื่นๆ โดยเราจะพบน้ำยาล้างมือในห้องน้ำสาธารณะ ห้องครัว โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตทั่วไป ออฟฟิศ โรงแรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตในปัจจุบันความสำคัญอย่างมาก

โดยมีการกำหนดวันล้างมือโลกคือ ทุกวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ประเภทของสบู่เหลวล้างมือหรือน้ำยาล้างมือ จะมีการแบ่งในคุณลักษณะที่ใช้จะมีการแบ่งประเภทดังนี้

1.สบู่เหลวล้างมือสำหรับทำความสะอาดทั่วไป จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุดเนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค คุณลักษณะภายนอกจะมีกลิ่นหอม มีหลากหลายสีแต่จะเป็นสีใสไม่ทึบแสง เช่น สีชมพูใส สีฟ้าใส เป็นต้น ส่วนกลิ่นหอมก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล

2.สบู่เหลวล้างมือมุก จะเป็นน้ำยาล้างมือที่มีการใส่สารเพิ่มความชุ่มชื้นถนอมมือ ซึ่งจะทำให้สีของสบู่เหลวมีความทึบแสงจากสีชมพูใส ก็จะกลายเป็นสีชมพูมุก เป็นต้น โดยจะใช้ในออฟฟิศหรือห้องน้ำที่ต้องการให้ผู้ล้างไม่เกิดการแห้งตึงจนเกินไป ช่วยถนอมมือให้นุ่ม โดยส่วนผสมพิเศษนี้ก็จะมีใส่ในครีมอาบน้ำหรือแชมพูสระผมเกรดแพงๆ

3.สบู่เหลวล้างมือ สีใส ไร้กลิ่น จะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โดยสาเหตุที่มีการผลิตโดยใช้สีใส ไร้กลิ่นนั้นเนื่องจากต้องการให้ผู้ล้างไม่มีกลิ่นหรือสีเจือปนที่มือ เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าสู่การผลิตอาหาร หากมีการใช้สบู่เหลวล้างมือที่มีกลิ่นหอมก็อาจทำให้กลิ่นหอมที่ติดอยู่ที่มือ ปนเปื้อนไปสู่อาหารที่ทำการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา (Customer complain)

สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ

ประโยชน์ของสบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาสบู่เหลวล้างมือ สีใส เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ซึ่งประโยชน์ของสบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร จะมีสารฆ่าเชื้อทำให้การหยิบจับอาหารไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคและการปนเปื้อนของน้ำยาล้างมือที่ติดหลังจากล้างมือไปยังผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

นอกจากคุณภาพความสดใหม่ของอาหาร ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีต่อผู้บริโภคอย่างมากและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างรุนแรงได้ซึ่งอาจมาจากการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารพิษ เชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ทำให้สบู่เหลวล้างมือถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลไปถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โรงงานผลิตอาหารมักเลือกใช้สบู่เหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย

เพื่อลดการปนเปื้อนโรงงานผลิตและจำหน่ายสบู่เหลวล้างมือของเรามีขบวนการผลิตสบู่เหลวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสบู่เหลวล้างมือตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือให้ผู้ใช้เกิดความพอใจมากที่สุด

การรับรองมาตรฐานสบู่เหลวล้างมือ

การที่เราจะทราบว่าโรงงานไหนผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีคุณภาพ ล้างมือได้สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การพิจารณาจะต้องดูที่ การรับรองมาตรฐานสบู่เหลวล้างมือ ซึ่งจะมีหน่วยงานราชการและกฎหมายที่โรงงานผู้ผลิตจำเป็นต้องทำการปฏิบัติให้ถูกต้อง สบู่เหลวล้างมือที่ดีต้องมีการรับรองจากหน่วยงานราชการและเอกสารที่สำคัญต่างๆ ดังนี้.

1.องค์การอาหารและยา (อย.)

โรงงานผู้ผลิตสบู่เหลวล้างมือทุกแห่งจำเป็นต้องมีการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ในเรื่องของสถานที่การผลิต ขั้นตอนการผลิต วิธีการตรวจสอบคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานมีการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพของสบู่เหลวล้างมือที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะสามารถติดป้าย “สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง” ไว้ที่หน้าโรงงานผลิตได้

ในส่วน บจก.โฟลว์เซ็พ ได้รับได้รับการรับรองการตรวจสอบโรงงานผลิต (สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง) และรับรองผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือเชฟโก้-จี สีใส ไร้กลิ่นจากทาง อย.เลขที่ 10-1-6004905 อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบโดยการ Scan barcode จากภาพด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)

มาตรฐาน อย.

สแกนเลข อย.

2.กรมปศุสัตว์

เพื่อเป็นการบ่งชี้ให้ทราบว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร,ไก่ ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูป หรือ โรงงานผลิตอาหารสำหรับสัตว์ เช่น โรงงานผลิตอาหารน้องแมวหรือน้องสุนัขที่กรมปศุสัตว์รับรอง หากโรงงานผู้ผลิตใช้สบู่เหลวล้างมือที่มีสีและกลิ่นหอม

หากมีการเจือปนเข้าไปยังผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูปหรืออาหารสัตว์ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกหรือมาตรฐานการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นโรงงานผู้ผลิตควรใช้สบู่เหลวล้างมือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ให้พนักงานล้างมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของ บจก.โฟลว์เซ็พ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ สีใส ไร้กลิ่นจากกรมปศุสัตว์ เลขที่ สม./กปศ. 2 (02 60 0012) อย่างถูกต้อง โดยมีตัวอย่างเอกสารดังนี้

กรมปศุสัตว์สบู่เหลวล้างมือ

3.COA หรือ Certificate of analysis

เอกสาร COA คือ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ ประจำ Lot การผลิตนั้นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อโรงงานการผลิตอาหารในการ Audit พนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและยอมรับสบู่เหลวล้างมือเข้าใช้ภายในโรงงานผลิตจะต้องมีการเก็บเอกสาร COA ไว้ให้เป็นอย่างดีเพื่อให้ทางผู้ Audit เช่น หน่วยงานที่ Audit ด้าน GMP หรือ ISO ต่างๆ เข้าตรวจสอบ

โดยเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ตรงตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ตามหลักมาตรฐานสากล

4.การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

เอกสารที่ชี้แจงถึง ผลทดสอบประสิทธิภาพของสบู่เหลวล้างมือและการยับยั้งในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิดต่างๆ เช่น

 • เชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus
 • เชื้อแบคทีเรีย salmonella choleraesuis
 • เชื้อแบคทีเรีย escherichia coli

ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่พบได้บ่อยโดยเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการตรวจสอบอ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 29-2545 ภาคผนวก ก. โดยทาง บจก.โฟลว์เซ็พก็ได้ทำการตรวจสอบและได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

5.MSDS หรือ Material Safety Data Sheet

เอกสารที่แสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่อยู่ในสบู่เหลวล้างมือเชฟโก้-จี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น โดยแผนกภายในโรงงานผลิตอาหารที่ใช้ เช่น แผนก จป. (ด้านความปลอดภัย) , แผนก QC , แผนกการผลิต เป็นต้น ซึ่งในเอกสารจะแสดงข้อมูลของสารเคมีต่างๆ ความอันตรายของสบู่เหลวล้างมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม

msds สบู่เหลวล้างมือ

6.RoHS หรือ Restriction of Hazardous Substances

ข้อกำหนดนี้ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องดูดฝุ่น วิทยุ ไมโครเวฟ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น จะะต้องผ่านตามข้อกำหนดในเรื่องของสารอันตรายที่ต้องไม่มีปนเปื้อน
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทาง บจก.โฟลว์เซ็พ ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานยุโรปว่าเรื่องด้วยสารอันตราย RoHS โดยผลการทดสอบการตรวจสารอันตรายสบู่เหลวล้างมือของเรานั้นไม่พบสารอันตรายเลย ( ตะกั่ว,ปรอท,แคดเมียม,เฮกซะวาเลนท์)

7.อุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)

นอกจากคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือทางโรงงานเรายังตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นสิ่งที่ควรรักษา ดังนั้นทาง บจก.โฟลว์เซ็พ จึงได้เค้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการรับรองขบวนการผลิตว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ของสบู่เหลวล้างมือรวมถึงเคมีภัณฑ์ก็คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
โดยทางเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว อ้างอิงตามเอกสารการรับรองเลขที่ GI 2-0734/2563 ออกให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานสีเขียว

7 ขั้นตอนการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ

ในชีวิตประจำวันเรามีเชื้อโรค เช่น เชื้อโควิด 19 , เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคต่างๆ อยู่รอบๆ ตัวแต่จะทำอย่างไรที่เราจะเตรียมพร้อมป้องกันให้ถูกวิธี โดยในเบื้องต้นการล้างมือเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรก โดยน้ำยาล้างมือที่ได้รับมาตรฐานจะสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้

เคล็ดลับการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพทางเราขอนำเสนอ 7 ขั้นตอนการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ แบบสั้นกระชับเข้าใจง่ายสะอาดปราศจากเชื้อโรคโดยอ้างอิงวิธีการล้างมือตามหลักสากลอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยใน 7 ขั้นตอนและใช้เวลาอย่างรวดเร็วภายใน 20 วินาที

ขั้นตอนการล้างมือ

 1. หยดสบู่เหลวล้างมือลงฝ่ามือที่เปียกน้ำพอประมาณนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูวนฝ่ามือจนเกิดฟอง
 2. ใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือและตามซอกนิ้วด้านหลังมือสลับไปมาทั้งข้างซ้ายและขวาเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย บริเวณฝ่ามือและตามซอกนิ้วด้านหลัง
 3. ใช้ฝ่ามือถูบริเวณฝ่ามือของแต่ละข้างและซอกนิ้วด้านในทั้งสองข้างสลับไปมาทั้งข้างซ้ายและขวา
 4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือของอีกข้างโดยทำสลับไปมาทั้งข้างซ้ายและขวา
 5. ใช้ฝ่ามือถูโคนนิ้วหัวแม่มือโดยกางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมาแล้วถูหมุนวนไปมาทั้งสองข้าง
 6. แบฝ่ามือแล้วล้างมือโดยใช้ปลายนิ้วมือถูบนฝ่ามือวงเป็นวงกลมจากนั้นทำสลับไปมาทั้งสองข้าง
 7. ถูรอบข้อมือโดยกำข้อมือไว้แล้วถูวนไปมาจนกว่าสะอาดจากนั้นก็สลับทำไปมาทั้งสองข้าง เมื่อทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาก็ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คุณสมบัติที่ดีของสบู่เหลวล้างมือ

ปัจจัยในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้สบู่เหลวล้างมือนั้นจะต้องมีการคำนึงถึงคุณสมบัติที่ดีของสบู่เหลวล้างมือโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการล้างมือ หรือขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อความเหมาะสม เช่น สบู่เหลวล้างมือแบบเติม น้ำยาล้างมือขนาดแกลลอน 3.8 และ 20 ลิตร โดยคุณสมบัติที่ดีควรมีดังนี้

 • สามารถล้างออกง่ายพร้อมทั้งไม่ทิ้งคราบสกปรกบนฝ่ามือ
 • อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
  สามารถฆ่าเชื้อโรคลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
 • มีส่วนผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ราคาถูกคุ้มค่าต่อคุณประโยชน์ที่ได้รับ

จากที่กล่าวไปข้างต้นคือคุณสมบัติสบู่เหลวล้างมือที่ดีที่ควรจะมีแต่ทว่าคุณสมบัติของสบู่เหลวล้างมือที่กล่าวไปข้างต้นนั้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ แต่ยังมีในเรื่องของความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสบู่เหลวล้างมือ ซึ่งหัวข้อนี้จะยกไปพูดถึงในหัวข้อถัดไป

มาตรฐานน้ำยาทำความสะอาด

มาตรฐาน อย.

มาตรฐาน อย.

มาตรฐานกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

GHS

GHS

GMP

GMP

MSDS

MSDS / SDS

COA

COA

RoHS

RoHS

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โรงงานสีเขียว

ความคุ้มค่าในการซื้อสบู่เหลวล้างมือ

การที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าบางชนิดนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเช่น สบู่เหลวล้างมือโดยปัจจัยหลักในการซื้อคือราคาและขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งขนาดของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมเหมาะของผู้ใช้งาน ทำให้ขนาดบรรจุภัณฑ์ของสบู่เหลวล้างมือนั้นก็ย่อมมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

แล้วบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไรกันละซึ่งเราขอยกตัวเองสั้นๆ เช่น ใช้ในครัวเรือนสำนักงานเล็ก อาจจะใช้สบู่เหลวล้างมือ 450 มล. โรงงานขนาดย่อมหรือโรงงานขนาดเล็กใช้สบู่เหลวล้างมือแกลลอน 3.8 ลิตร, โรงงานขนาดใหญ่ใช้สบู่เหลวล้างมือแกลลอน 20 ลิตรฉะนั้นขนาดของบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่ามีความสำคัญในการที่นำไปใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้ล้างมือเช่นกัน

สรุป

จากเนื้อหาข้างต้นทำให้หลายคนได้คลายข้อสงสัยและได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ประเภทของสบู่เหลวชนิดต่างๆในปัจจุบัน การใช้น้ำยาล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ประโยชน์ของสบู่เหลวล้างมือสำหรับโรงงานผลิตอาหาร คุณสมบัติที่ดีและการรับรองคุณภาพที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทุกหน่วยงานหรือใช้ในครัวเรือนทั่วไปได้ เพื่อความสะอาดปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

สบู่เหลวล้างมือราคาส่ง